Rekisteriseloste

Ota yhteyttä!

1. Rekisterinpitäjä
Juvan Kodinonni Oy
Kiiverintie 2 51900 Juva
0400 563 187 mari.harmoinen@juvankodinonni.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mari Harmoinen
Kiiverintie 2 51900 Juva
0400 563 187 mari.harmoinen@juvankodinonni.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakastietorekisteri, henkilöstöhallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas- ja palvelusuhteen hoitamisen kannalta tarvittavien asiakastietojen käsittely. Työntekijöiden tarvittavien tietojen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö
– Asiakkaiden yksilöintitiedot; nimi, hetu/syntymäaika, yhteystiedot, terveystietoja sekä omaisten yhteystietoja
– Tietoja palvelun sisällöstä, suorittamisen ajankohdasta ja laskuttamisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai omasilta. Tietoja voidaan saada myös Essotelta, väestövastuualueen omaltahoitajalta tai kotihoidosta, riippuen mm. siitä mitä kautta asiakas on hoitoomme tullut. Nämä tiedot ovat aina jollain tavalla oleellisia hoidon toteuttamisen kannalta ja niiden avulla taataan, ettei hoitoketju tai tiedonkulku katkea. Tietojen luovutukseen on oltava aina ko henkilön suostumus. Tietoja kertyy myös meidän omassa toiminnassa asiakassuhteen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai omasilta. Tietoja voidaan saada myös Essotelta, väestövastuualueen omaltahoitajalta tai kotihoidosta, riippuen mm. siitä mitä kautta asiakas on hoitoomme tullut. Nämä tiedot ovat aina jollain tavalla oleellisia hoidon toteuttamisen kannalta ja niiden avulla taataan, ettei hoitoketju tai tiedonkulku katkea. Tietojen luovutukseen on oltava aina ko henkilön suostumus. Tietoja kertyy myös meidän omassa toiminnassa asiakassuhteen aikana.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperiaineisto säilytetään toimiston lukkokaapissa kansioissa. Entisten asiakkaiden tiedot säilytetään lukitussa paloturvakaapissa.

Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa toimistossa. Tietokone ja ohjelma on lukittu ja salasanalla suojattu. Itsemaksavat ja kunnan asiakkaat ovat eri asiakasrekistereissä, jotta tiedot ovat eriteltävissä. Asiakastieto-ohjelman käyttöoikeuksia on rajattu yksilöllisesti.